3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $2,836.43میلیارد
حجم معاملات24ساعت $16.50میلیارد

بیشترین افزایش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_down درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 Zero Zero $0.97 535.77% 1.00 ZER $0.00000000
2 BeardDollars BeardDollars $0.0020 154.99% 0.00000000 BRDD $0.00000000
3 Ubex Ubex $0.000026 95.76% 1,533,175,808.00 UBEX $103.79هزار
4 AMLT AMLT $0.0004 95.70% 444.12 AMLT $0.00000000
5 Memessenger Memessenger $0.19 56.97% 62,723.37 MET $2.79میلیون
6 ApolloX ApolloX $0.04 48.06% 42,800.83 APXT $0.00000000
7 GoldCoin GoldCoin $0.06 40.47% 76,067.00 GLD $6.57میلیون
8 Clout Clout $10.98 40.23% 2,082.43 CLOUT $0.00000000
9 Jetcoin Jetcoin $0.0009 39.06% 50,593.02 JET $0.00000000
10 MicroBitcoin MicroBitcoin $0.000002 32.39% 6,963,684.50 MBTC $0.00000000
11 True Chain True Chain $0.02 29.56% 82,545,592.00 TRUE $1.98میلیون
12 Eventchain Eventchain $0.0002 29.34% 1,070.01 EVC $0.00000000
13 Emercoin Emercoin $0.02 26.38% 3,942.30 EMC $744.84هزار
14 Fund Platform Fund Platform $0.22 25.65% 919,535.88 FUND $0.00000000
15 Bob's Repair Bob's Repair $0.15 23.28% 5,974.15 BOB $0.00000000
16 FlyCoin FlyCoin $0.0030 20.04% 5,330,204,672.00 FLY $5.03میلیون
17 E-Dinar Coin E-Dinar Coin $0.0002 20.00% 18,750.00 EDR $0.00000000
18 Swarm City Token Swarm City Token $0.03 18.94% 0.10 SWT $0.00000000
19 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.97% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
20 BitVolt BitVolt $0.00000076 16.92% 7,093,969,920.00 VOLT $52.44میلیون
21 FeatherCoin FeatherCoin $0.0048 16.62% 1,480,725.00 FTC $1.26میلیون
22 Phomeum Phomeum $0.000022 14.66% 349,300.19 PHM $0.00000000
23 Simple Token Simple Token $0.0005 14.28% 293,872,768.00 OST $420.00هزار
24 Factoids Factoids $0.05 13.82% 46.35 FCT $475.36هزار
25 Eclipse Eclipse $0.0003 13.33% 571,117,376.00 EC $0.00000000
26 BlackCoin BlackCoin $0.02 13.14% 220,466.59 BLK $978.06هزار
27 ExchangeCoin ExchangeCoin $0.03 12.60% 2,488,431.50 EXCC $0.00000000
28 Molecular Future Molecular Future $0.0001 12.40% 3,793,167,616.00 MOF $13.14میلیون
29 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.000011 11.87% 997,857,600.00 AAA $470.28هزار
30 IndaHash IndaHash $0.0010 11.03% 10.00 IDH $0.00000000