3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $1,490.58میلیارد
حجم معاملات24ساعت $26.16میلیارد

بیشترین افزایش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_down درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 TigerCash TigerCash $1.21 12,000.00% 133,893.00 TCH $0.00000000
2 Shilling Shilling $0.0030 497.12% 126.66 SH $0.00000000
3 Espers Espers $0.000005 295.80% 19,258,602.00 ESP $0.00000000
4 Save The Ocean Save The Ocean $0.000076 179.75% 10,311.27 STO $0.00000000
5 Farm2Kitchen Farm2Kitchen $0.0095 156.76% 5,005.95 F2K $0.00000000
6 BROTHER BROTHER $0.000070 142.21% 5,117.00 BRAT $0.00000000
7 BrainCoin BrainCoin $0.0012 113.10% 489.77 BRAIN $0.00000000
8 Eurocoin Eurocoin $0.0007 94.80% 1,606.89 EUC $0.00000000
9 Kin Kin $0.000067 91.43% 105,289,000.00 KIN $66.68هزار
10 Ethereum Blue Ethereum Blue $0.02 91.41% 26,797.28 BLUE $0.00000000
11 PopularCoin PopularCoin $0.000042 88.90% 15,419.98 POP $0.00000000
12 NewYorkCoin NewYorkCoin $0.000045 88.58% 2,374,180.50 NYC $0.00000000
13 LinkEye LinkEye $0.01 81.93% 1,254,869,632.00 LET $12.79میلیون
14 HTML5 Coin HTML5 Coin $0.0001 77.81% 1,159,537.25 HTML5 $0.00000000
15 Wink Wink $0.0009 54.55% 3,892.51 WINK $0.00000000
16 DevCoin DevCoin $0.0020 50.57% 82,864.42 DVC $0.00000000
17 Bitcoin Red Bitcoin Red $0.0021 48.47% 681.44 BTCRED $0.00000000
18 KRATOS KRATOS $0.0020 44.95% 62,644,888.00 TOS $2.01میلیون
19 Atheios Atheios $0.0010 44.95% 125,912.08 ATH $0.00000000
20 Tripio Tripio $0.0010 44.92% 313,732,128.00 TRIO $5.01میلیون
21 BitSwift BitSwift $0.26 43.88% 22,283.61 SWIFT $0.00000000
22 AdToken AdToken $0.0010 43.56% 574,407.69 ADT $0.00000000
23 Po.et Po.et $0.0001 43.56% 1,550,240.00 POE $0.00000000
24 Fund Platform Fund Platform $0.22 43.36% 340,724.75 FUND $0.00000000
25 Tennet Tennet $0.0085 41.01% 157.07 TENNET $0.00000000
26 Avatar Coin Avatar Coin $0.08 40.07% 6,550.89 AV $0.00000000
27 Social Send Social Send $0.01 39.98% 3,717.84 SEND $0.00000000
28 CosmosCoin CosmosCoin $0.0069 39.13% 957.25 CMC $0.00000000
29 Mojocoin Mojocoin $0.0035 37.08% 294.15 MOJO $0.00000000
30 Straks Straks $0.0080 36.17% 10,292.00 STAK $0.00000000