3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $915.80میلیارد
حجم معاملات24ساعت $45.73میلیارد

بیشترین افزایش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_down درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 TrustedCars FLEX TrustedCars FLEX $0.20 6,478.95% 26.00 FLEX $0.00000000
2 Midnight Midnight $0.02 1,783.05% 113.11 MDT $0.00000000
3 UroCoin UroCoin $0.01 767.11% 272.56 URO $0.00000000
4 GravityBit GravityBit $0.0020 643.22% 1,925.18 GBIT $0.00000000
5 PeerCoin PeerCoin $2.00 614.29% 59,963.23 PPC $53.36میلیون
6 Peerplays Peerplays $0.33 553.27% 6,950.07 PPY $0.00000000
7 eMark eMark $0.01 534.44% 50.00 DEM $0.00000000
8 WashingtonCoin WashingtonCoin $0.0002 463.61% 164,449.36 WASH $0.00000000
9 BaseballCardCoin BaseballCardCoin $0.0025 458.14% 2,090.18 BBCC $0.00000000
10 RedCrowCoin RedCrowCoin $0.000017 452.67% 206,181.02 RCX $0.00000000
11 Voise Voise $0.0001 450.00% 476,604.72 VOISE $0.00000000
12 InsaneCoin InsaneCoin $0.01 431.91% 204.10 INSANE $0.00000000
13 Silent Notary Silent Notary $0.000005 430.23% 100,000.00 SNTR $0.00000000
14 LeninCoin LeninCoin $0.0007 406.25% 5,435.21 LENIN $0.00000000
15 ExitCoin ExitCoin $0.000011 398.25% 500,000.00 EXIT $0.00000000
16 Sex Pistols Sex Pistols $0.000015 379.50% 782,967.06 SP $0.00000000
17 Digital Bullion Gold Digital Bullion Gold $0.0012 363.33% 881.74 DBG $0.00000000
18 Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar $0.0012 356.89% 2,250.45 NEBU $0.00000000
19 TakCoin TakCoin $0.000016 341.78% 241,285.67 TAK $0.00000000
20 NewInvestCoin NewInvestCoin $0.0038 320.89% 165.97 NIC $0.00000000
21 ErrorCoin ErrorCoin $0.0002 299.37% 593.43 ERR $0.00000000
22 NovaCoin NovaCoin $1.50 275.00% 8,989.03 NVC $4.63میلیون
23 NetCoin NetCoin $0.26 270.51% 0.43 NET $0.00000000
24 ZoomCoin ZoomCoin $0.02 268.58% 5.42 ZOOM $0.00000000
25 Centurion Centurion $0.0002 257.13% 16,910.10 CNT $0.00000000
26 Moneta Moneta $0.0002 237.98% 14,528.00 MONETA $0.00000000
27 XanaxCoin XanaxCoin $0.0002 236.76% 5,737.00 XNX $0.00000000
28 TrezarCoin TrezarCoin $0.0034 233.33% 825,305.81 TZC $0.00000000
29 Betrium Token Betrium Token $0.0015 231.45% 137.40 BTRM $0.00000000
30 Insane Coin Insane Coin $0.01 224.22% 6,496.86 INSN $0.00000000