3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $420.57میلیارد
حجم معاملات24ساعت $10.93میلیارد

بیشترین کاهش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_up درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 YbCoin YbCoin $1,532.80 -66.57% 0.00000000 YBC $0.00000000
2 Lendingblock Lendingblock $0.0002 -64.04% 134,520.00 LND $158.31هزار
3 Fund Platform Fund Platform $0.000027 -56.25% 247,612.69 FUND $135.14هزار
4 GigCoin GigCoin $0.02 -54.52% 5.14 GIG $0.00000000
5 TodayCoin TodayCoin $0.000027 -53.33% 13,913.65 TODAY $0.00000000
6 ChronosCoin ChronosCoin $0.0001 -50.00% 1,686,753.75 CRX $0.00000000
7 Vulcano Vulcano $0.0001 -50.00% 10.00 VULC $0.00000000
8 VeriME VeriME $0.0002 -50.00% 187,380.83 VME $249.23هزار
9 X-CASH X-CASH $0.000012 -50.00% 846,807.94 XCASH $0.00000000
10 GrexitCoin GrexitCoin $0.0018 -45.87% 2,682.36 GREXIT $0.00000000
11 Degas Coin Degas Coin $0.000060 -45.41% 15,000.00 DEA $1.28هزار
12 Bidipass Bidipass $0.0014 -45.00% 214,758,208.00 BDP $0.00000000
13 PolicyPal Network PolicyPal Network $0.0002 -33.33% 4,840,533.50 PAL $249.24هزار
14 LitecoinPro LitecoinPro $0.0002 -33.33% 15,100.62 LTCP $0.00000000
15 DAEX DAEX $0.0023 -33.18% 334,351.88 DAX $4.56میلیون
16 Tennet Tennet $0.0037 -33.10% 97.12 TENNET $0.00000000
17 Sentaro Sentaro $0.01 -32.59% 55.41 SEN $0.00000000
18 Cream Cream $0.0006 -28.57% 23,465.37 CRM $30.60هزار
19 CosmoChain CosmoChain $0.0006 -28.57% 389,848.69 COSM $0.09
20 Essentia Essentia $0.0005 -27.25% 109,795.09 ESS $0.00000000
21 OlympCoin OlympCoin $0.000073 -26.92% 32,165.17 OLYMP $0.00000000
22 ORS Group ORS Group $0.0086 -26.92% 998.01 ORS $4.63میلیون
23 Obits Coin Obits Coin $0.0051 -25.88% 2,124.23 OBITS $94.04هزار
24 BitTube BitTube $0.0055 -25.42% 4,571,903.50 TUBE $438.95هزار
25 LGBTQoin LGBTQoin $0.0004 -25.00% 13,570.00 LGBTQ $0.00000000
26 StrongHands StrongHands $0.000037 -25.00% 163,921.73 SHND $605.84میلیون
27 EVOS EVOS $0.0004 -25.00% 11,552.39 EVOS $5.21هزار
28 Cryptokenz Cryptokenz $1.39 -24.56% 221.43 CYT $0.00000000
29 SelfKey SelfKey $0.0025 -24.24% 277,445,632.00 KEY $14.99میلیون
30 KekCoin KekCoin $0.02 -22.65% 469.44 KEK $0.00000000