3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $1,953.82میلیارد
حجم معاملات24ساعت $31.39میلیارد

بیشترین کاهش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_up درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
2 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
3 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
4 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
7 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
8 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
9 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
10 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
11 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
12 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
13 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
14 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
15 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
16 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
17 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
18 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
19 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
20 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
21 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
22 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
23 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
24 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
25 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
26 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
27 Bitair Bitair $0.00000000 BTCA $0.00000000
28 United Traders Token United Traders Token $0.01 -72.71% 5,832.00 UTT $0.00000000
29 Turron Turron $1.73 -62.22% 0.56 TUR $0.00000000
30 EarthCoin EarthCoin $0.02 -60.53% 439,698.31 EAC $15.76میلیون