3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $2,941.83میلیارد
حجم معاملات24ساعت $38.01میلیارد

بیشترین کاهش

نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_up درصد تغییرات24ساعته حجم حجم بازار عملکرد 24 ساعته
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
2 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
3 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
4 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
7 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
8 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
9 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
10 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
11 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
12 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
13 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
14 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
15 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
16 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
17 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
18 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
19 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
20 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
21 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
22 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
23 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
24 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
25 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
26 ZedCoins ZedCoins $0.00000000 ZED $0.00000000
27 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
28 Photochain Photochain $0.0010 -62.56% 11,070.31 PHT $0.00000000
29 DevCoin DevCoin $0.000038 -53.66% 33,148.55 DVC $0.00000000
30 WhiteCoin WhiteCoin $0.04 -49.73% 73.20 XWC $41.05میلیون