3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $2,502.90میلیارد
حجم معاملات24ساعت $42.66میلیارد

Filecoin is a decentralized storage network that turns cloud storage into an algorithmic market. The market runs on a blockchain with a native protocol token (also called “Filecoin”), which miners earn by providing storage to clients. Conversely, clients spend Filecoin hiring miners to store or distribute data. Filecoin miners compete to mine blocks with sizable rewards, but Filecoin mining power is proportional to active storage, which directly provides a useful service to clients.

مشاهده سایت open_in_new
سهم بازار 0.32%
نوع ساختار کوین
بازار24ساعته $72.30
کمترین24ساعت $70.47
بالاترین24ساعته $72.92
قیمت به بیت کوین 0.00129791029974 BTC
تأمین جریان 110,555,472 FIL
حجم بازار $7,986,527,232
حجم24ساعت کوین 358,958 FIL
حجم24ساعته $25,772,482
حجم معاملات24ساعته کوین 7,445,218 FIL
حجم معاملات24ساعت $537.68میلیون
اخرین به روز رسانی 2021-10-08 10:12:26 +01:00 BST

برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای FileCoin در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.