3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $438.50میلیارد
حجم معاملات24ساعت $9.53میلیارد

DEEX is a multi cryptocurrency exchange platform. It provides currency trading (buy/sell) services for a range of blockchain assets such as Bitcoin (BTC) or Ethereum (ETH). The platform native token (DEEX), will be available for trade with the supported cryptocurrencies on DEEX.
The DEEX token is a cryptocurrency developed by DEEX. It will be the token that will serve the users as a medium to exchange value when using the platform, it will be tradeable with BTC and ETH. 

سهم بازار 0.00%
نوع ساختار کوین
بازار24ساعته $0.01
کمترین24ساعت $0.01
بالاترین24ساعته $0.01
قیمت به بیت کوین 0.00000081557904 BTC
تأمین جریان 0 DEEX
کل عرضه 100,000,000 DEEX
حجم بازار $0
حجم24ساعت کوین 0 DEEX
حجم24ساعته $0
حجم معاملات24ساعته کوین 0 DEEX
حجم معاملات24ساعت $0.00000000
اخرین به روز رسانی 2020-11-02 14:52:08 +00:00 GMT

برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای DEEX در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.