3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $2,941.83میلیارد
حجم معاملات24ساعت $38.01میلیارد

The Clout Network is a decentralized social media platform where users are rewarded for writing, sharing and upvoting the highest-quality posts. The platform is cryptocurrency and blockchain-specific, giving cryptocurrency enthusiasts and investors an information hub with incentivized curation. The CLOUT token is an ERC223 token that allows the user to receive period airdrops of the CLC token, a utility token used to pay the platform fees and to reward writers and curators.

مشاهده سایت open_in_new
سهم بازار 0.00%
نوع ساختار کوین
بازار24ساعته $13.93
کمترین24ساعت $13.93
بالاترین24ساعته $13.93
قیمت به بیت کوین 0.00066021836023 BTC
تأمین جریان 0 CLOUT
کل عرضه 100,000,000 CLOUT
حجم بازار $0
حجم24ساعت کوین 0 CLOUT
حجم24ساعته $0
حجم معاملات24ساعته کوین 0 CLOUT
حجم معاملات24ساعت $0.00000000
اخرین به روز رسانی 2022-11-05 00:13:51 +00:00 GMT

برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای Clout در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.