3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $420.57میلیارد
حجم معاملات24ساعت $10.93میلیارد

Aeryus Aeryus star

$0.0031
0.00000000 (0.00%)

AERYUS is a collection of blockchain tools and payment solutions that will enable mass adoption of cryptocurrency worldwide. AERYUS will provide payment solutions, block chain compliance, APIs, a block explorer, mind-bending machine learning and AI algorithms. Using the AERYUS platform, merchants and consumers can enjoy the benefits of the unique ability of cryptocurrencies to span across borders, facilitate financial transactions with ease and security all while providing the worldwide marketplace a piece of mind that has not existed in our current B2C, B2B and C2C financial systems.

سهم بازار 0.00%
نوع ساختار کوین
بازار24ساعته $0.0031
کمترین24ساعت $0.0031
بالاترین24ساعته $0.0031
قیمت به بیت کوین 0.00000024815697 BTC
تأمین جریان 50,000,000 AER
کل عرضه 2,147,483,648 AER
حجم بازار $154,624
حجم24ساعت کوین 0 AER
حجم24ساعته $0
حجم معاملات24ساعته کوین 0 AER
حجم معاملات24ساعت $0.00000000
اخرین به روز رسانی 2020-10-21 15:17:21 +01:00 BST

برای نمایش ابزارک قیمت لحظه ای Aeryus در وب سایت خود ، کد زیر را کپی کرده در سایت خود قرار دهید.