3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $438.50میلیارد
حجم معاملات24ساعت $9.53میلیارد

اخبار برگزیده
نام و نماد ارز دیجیتال arrow_drop_down قیمت درصد تغییرات24ساعته کمترین24ساعت بالاترین24ساعته عملکرد 24 ساعته
1 23 Skidoo 23 Skidoo $423,037.36 0.00% $423,037.36 $423,037.36
2 42 Coin 42 Coin $44,699.44 -18.88% $44,699.44 $55,103.62
3 Limited Coin Limited Coin $40,444.31 0.00% $40,444.31 $40,444.31
4 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% $14,140.00 $14,140.00
6 WorldBTC WorldBTC $13,439.26 -1.61% $13,092.49 $13,685.86
7 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $2,427.57 0.00% $2,427.57 $2,427.57
8 XauCoin XauCoin $1,879.75 0.00% $1,879.75 $1,879.75
9 YbCoin YbCoin $1,273.84 0.00% $1,273.84 $1,273.84
10 300 token 300 token $742.18 0.00% $742.18 $742.18
11 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $741.51 0.00% $741.51 $741.51
12 DuckDuckCoin DuckDuckCoin $619.06 0.00% $619.06 $619.06
13 Maker Maker $528.60 0.22% $525.14 $560.00
14 DarkGold DarkGold $497.32 0.00% $497.32 $497.32
15 Primalbase Primalbase $494.67 0.00% $482.34 $494.67
16 SyncCoin SyncCoin $478.86 0.00% $478.86 $478.86
17 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $427.42 0.03% $427.28 $427.42
19 Bodhi Bodhi $352.55 -99.91% $352.55 $77.83
21 IDEX Membership IDEX Membership $173.40 0.00% $173.40 $173.40
22 Pepe Pepe $171.92 4.21% $149.18 $180.40
23 MasterCoin MasterCoin $168.59 0.00% $168.59 $168.59
24 CoEval CoEval $168.20 0.00% $168.20 $168.20
26 Carbon Carbon $154.19 0.00% $154.19 $154.19
27 Unobtanium Unobtanium $138.92 0.00% $138.92 $138.92
28 MegaFlash MegaFlash $134.88 0.00% $134.88 $134.88
30 Compound Coin Compound Coin $92.52 0.46% $90.38 $99.11