3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $420.57میلیارد
حجم معاملات24ساعت $10.93میلیارد

اخبار برگزیده
نام و نماد ارز دیجیتال قیمت درصد تغییرات24ساعته arrow_drop_up کمترین24ساعت بالاترین24ساعته عملکرد 24 ساعته
1 Ludum token Ludum token $0.00000000 0.00% $0.00000000 $0.00000000
2 Dark Dark $0.00000000 0.00% $0.00000000 $0.00000000
3 empowr empowr $0.00000002 0.00% $0.00000002 $0.00000002
4 Umbrella Umbrella $0.00000010 0.00% $0.00000010 $0.00000010
5 FREE coin FREE coin $0.00000012 0.00% $0.00000012 $0.00000012
6 NetM NetM $0.00000043 4.88% $0.00000036 $0.00000043
7 Jetcoin Jetcoin $0.00000039 0.00% $0.00000039 $0.00000039
8 Ethereum Black Ethereum Black $0.00000039 0.00% $0.00000039 $0.00000039
9 Junson Ming Chan Coin Junson Ming Chan Coin $0.00000062 0.00% $0.00000050 $0.00000062
10 Monero Gold Monero Gold $0.00000056 0.00% $0.00000056 $0.00000056
11 FedoraCoin FedoraCoin $0.000001 0.00% $0.00000077 $0.000001
12 Bitrolium Bitrolium $0.00000077 0.00% $0.00000077 $0.00000077
13 Newton Coin Newton Coin $0.00000077 0.00% $0.00000077 $0.00000077
14 NumbersCoin NumbersCoin $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
15 GothicCoin GothicCoin $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
16 YAYcoin YAYcoin $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
17 WABnetwork WABnetwork $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
18 BigUp BigUp $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
19 Silent Notary Silent Notary $0.000001 0.00% $0.000001 $0.000001
20 Fitrova Fitrova $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
21 ExitCoin ExitCoin $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
22 LIFE LIFE $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
23 MarsCoin MarsCoin $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
24 PupaCoin PupaCoin $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
25 BattleStake BattleStake $0.000002 0.00% $0.000002 $0.000002
26 ChoofCoin ChoofCoin $0.000003 0.00% $0.000003 $0.000003
27 ShrekCoin ShrekCoin $0.000003 0.00% $0.000003 $0.000003
28 Troll Payment Troll Payment $0.000003 0.00% $0.000003 $0.000003
29 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin $0.000003 0.00% $0.000003 $0.000003
30 JokerCoin JokerCoin $0.000003 0.00% $0.000003 $0.000003