3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $420.57میلیارد
حجم معاملات24ساعت $10.93میلیارد

اخبار برگزیده
نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_up درصد تغییرات24ساعته کمترین24ساعت بالاترین24ساعته عملکرد 24 ساعته
1 YbCoin YbCoin $1,532.80 -66.57% $1,532.80 $4,584.69
2 Lendingblock Lendingblock $0.0002 -64.04% $0.0002 $0.0004
3 Fund Platform Fund Platform $0.000027 -56.25% $0.000027 $0.000062
4 GigCoin GigCoin $0.02 -54.52% $0.02 $0.04
5 TodayCoin TodayCoin $0.000027 -53.33% $0.000027 $0.000058
6 ChronosCoin ChronosCoin $0.0001 -50.00% $0.0002 $0.0002
7 Vulcano Vulcano $0.0001 -50.00% $0.0001 $0.0002
8 VeriME VeriME $0.0002 -50.00% $0.0001 $0.0005
9 X-CASH X-CASH $0.000012 -50.00% $0.000012 $0.000025
10 GrexitCoin GrexitCoin $0.0018 -45.87% $0.0018 $0.0033
11 Degas Coin Degas Coin $0.000060 -45.41% $0.000060 $0.0001
12 Bidipass Bidipass $0.0014 -45.00% $0.0012 $0.0026
13 PolicyPal Network PolicyPal Network $0.0002 -33.33% $0.0002 $0.0004
14 LitecoinPro LitecoinPro $0.0002 -33.33% $0.0002 $0.0004
15 DAEX DAEX $0.0023 -33.18% $0.0023 $0.0043
16 Tennet Tennet $0.0037 -33.10% $0.0037 $0.0056
17 Sentaro Sentaro $0.01 -32.59% $0.01 $0.02
18 Cream Cream $0.0006 -28.57% $0.0006 $0.0009
19 CosmoChain CosmoChain $0.0006 -28.57% $0.0006 $0.0009
20 Essentia Essentia $0.0005 -27.25% $0.0005 $0.0007
21 OlympCoin OlympCoin $0.000073 -26.92% $0.000073 $0.0001
22 ORS Group ORS Group $0.0086 -26.92% $0.0086 $0.01
23 Obits Coin Obits Coin $0.0051 -25.88% $0.0051 $0.0069
24 BitTube BitTube $0.0055 -25.42% $0.0050 $0.0074
25 LGBTQoin LGBTQoin $0.0004 -25.00% $0.0002 $0.0005
26 StrongHands StrongHands $0.000037 -25.00% $0.000037 $0.000062
27 EVOS EVOS $0.0004 -25.00% $0.0004 $0.0005
28 Cryptokenz Cryptokenz $1.39 -24.56% $1.10 $3.49
29 SelfKey SelfKey $0.0025 -24.24% $0.0024 $0.0039
30 KekCoin KekCoin $0.02 -22.65% $0.02 $0.02