3485 تعداد ارزهای دیجیتال
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال $2,916.95میلیارد
حجم معاملات24ساعت $15.40میلیارد

اخبار برگزیده
نام و نماد ارز دیجیتال قیمت arrow_drop_up درصد تغییرات24ساعته کمترین24ساعت بالاترین24ساعته عملکرد 24 ساعته
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 $ $
2 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 $ $
3 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 $ $
4 AXRON AXRON $0.00000000 $ $
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 $ $
6 CoolCoin CoolCoin $0.00000000 $ $
7 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 $ $
8 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 $ $
9 EZCoin EZCoin $0.00000000 $ $
10 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 $ $
11 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 $ $
12 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 $ $
13 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 $ $
14 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 $ $
15 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 $ $
16 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 $ $
17 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 $ $
18 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 $ $
19 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 $ $
20 PayCoin PayCoin $0.00000000 $ $
21 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 $ $
22 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 $ $
23 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 $ $
24 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 $ $
25 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 $ $
26 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 $ $
27 ZedCoins ZedCoins $0.00000000 $ $
28 Labrys Labrys $0.00000000 $ $
29 Eternal Token Eternal Token $0.0017 -61.16% $0.0015 $0.0047
30 NiceCoin NiceCoin $0.0007 -28.57% $0.0007 $0.0009