نحوه شارژ حساب

برای شارژ کردن حسابتان در چیتا بیت دو روش وجود دارد

 شارژ ریالی      انتقال رمز ارز

گزینه اول را انتخاب میکنید  (نوع شارژ حساب)

به طور مثال ریال

سپس میزان شارژ حساب را تعیین میکنید

و بروی گزینه شارژ حساب کلیک کنید